Cat Ba 2014


 

For English: scroll down...

Online payment here

Cuối tuần 22-23 tháng 11 năm 2014

VDN 1,700,000 (regulars) / 2,100,000 (non-regulars)


Lịch dự kiến

22 tháng 11 năm 2014

•             08:00 Xe đón tại American Club
•             Bữa trưa được phục vụ trên xe
•             Chạy tại cát bà
•             Circle
•             Lấy phòng khách sạn
•             Tiệc tối
•             Ngủ tại khách sạn (đã bao gồm trong tiền đăng ký)

23 tháng 11 năm 2014

•             Ăn sáng
•             Chạy buổi sáng
•             Tiệc bãi biển
•             Ăn trưa
•             Về Hà nội

Đăng ký bằng cách nộp tiền cho một trong những thành viên của ban quản lý. Đảm bảo bạn đã cung cấp  cho họ cỡ áo phông của mình và người bạn dự kiến chia phòng cùng.Weekend 22-23, November 2014

VDN 1,700,000 (regulars) / 2,100,000 (non-regulars)

 

Tentative Schedule:

22 November

 • 08:00 Departure from American Club
 • Lunch to be provided on the bus
 • Run on Cat Ba
 • Circle
 • Check in to hotel
 • Dinner + Party
 • Hotel accommodation (included)

23 November

 • Breakfast
 • Morning Run
 • Beach Party
 • Lunch
 • Return to Hanoi

How to register: Give your money to one of the Committee members. Make sure you provide them with T-shirt size and who you want to share a room with.

 

vBase 5.1
Login
Search
Hash Calendar
Hashing Indochina
Guestbook
Specials
Weather

vBase Login

Username
Password
 
   
3 tags
a
down
Total ( item(s))